اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ذهنی اساطیری؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش معاصر 'لیندا برگ کوئیست'؛ با نام 'بانوی چنگ نواز'
 //// Recreated figurative mythological fictional painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the contemporary painter 'Linda bergkwist' named 'Harpist Lady'
به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه های نقاشی رنگ روغن و آبرنگ
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009-2022 - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ذهنی اساطیری؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش معاصر 'لیندا برگ کوئیست'؛ با نام 'بانوی چنگ نواز'

Recreated figurative mythological fictional painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the the contemporary painter 'Linda bergkwist' named 'Harpist Lady'