به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه کارهای مربوط به دوره رنگ و نقاشی پیشرفته
...
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ و جام شیشه ای بر روی رومیزی گلدوزی
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' the model lantern and glass goblet on the embroidery tablecloth
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم و بیستم 'اوژن فون بلاس'؛ با نام 'بر روی تراس'
 //// Recreated painting artwork, movement 'Academic Classicism - Realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Italian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Eugene Von Blass', named 'On the Terrace'
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان رز بر روی رومیزی مخمل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '50 * 60' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model a vase of roses on the velvet tablecloth
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل چراغ بر روی شال ترکمن
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model lantern on Turkmen shawl
اثر نقاشی بازآفرینی منظره و فیگوراتیو؛ سبک 'امپرسیونیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '80 * 120' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش روسی قرن بیستم 'آرکادی پلاستوف'؛ با نام 'زمان درو علوفه'
 //// Recreated landscape and figurative painting artwork, movement 'Impressionism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 120' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created the by Russian painter of the twentieth century 'Arkady Plastov', named 'Haymaking time'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'تفاوت نظرها'
 //// Recreated figurative portrait painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' by Dutch painter English 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'A difference of opinion'
اثر نقاشی بازآفرینی منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایرانی 'ودود موذن زاده'
 //// Recreated nature landscape painting artwork, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Iranian painter 'Vadoud muezzin zadeh'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ذهنی اساطیری؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش معاصر 'لیندا برگ کوئیست'؛ با نام 'بانوی چنگ نواز'
 //// Recreated figurative mythological fictional painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the the contemporary painter 'Linda bergkwist' named 'Harpist Lady'
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009-2022 - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.